Consultoria financera vitivinícola

Consultoria financera vitivinícola

VINIC consulting coneix la importància de la gestió financera vitivinícola, ja que aquesta engloba les decisions financeres que van des de les més estratègiques en política financera i d'elecció d'inversions, fins a les més purament tècniques de gestió de la tresoreria. L'enfoc financer que VINIC proposa és únic: cercar la millora de la rendibilitat, controlant el risc d'insolvència.

La nostra experiència en dirigir cellers ens ha ensenyat que sense una bona direcció financera, serà insuficient l'obtenció de vins de qualitat per a rendibilitzar el projecte.

Som especialistes en l'elaboració d'estudis de viabilitat econòmica.

Anàlisi del producte

 • Costos.
 • Marges i preus de venda al public.

Anàlisi econòmic – financer

 • Plans d'inversió i finançament.

 • Comptes de resultats i cash flow.
 • Punts d'equilibri.
 • Pressupostos de tresoreria.
 • Balanços de situació.
 • Fons de maniobra.
 • Anàlisi de la rendibilitat del projecte.
 • Ràtio òptims.

Aquests estudis ens permeten establir objectius concrets, fixar correccions i conèixer el volum de recursos necessaris per a un determinat projecte, així com el volum mínim de vendes que permetrà cobrir les despeses d'explotació, el volum de beneficis previsibles, el nivell de rendibilitat del projecte i la recuperació del capital propi invertit.

 • Auditories.
 • Gerència.