Consultoria vitivinicola

Consultoria vitivinicola

El nostre objectiu és produir una verema de qualitat amb uns costos adequats a cada projecte, utilitzant estratègies de gestió i control tècnic que permetin optimitzar els recursos i rendibilitzar les vinyes.

Per aquest motiu, VINIC emfatitza el seguiment continuat de les vinyes, aplicant una metodologia de treball basada en el rigor tècnic i pressupostari. L'experiència adquirida al llarg dels anys, tant en noves plantacions com en vinyes de diverses regions vitícoles, ens ajuda a escollir la millor solució segons cada circumstància.

Una estratègia vitícola encertada és el pas indispensable per a l'obtenció d'un raïm de qualitat i un èxit empresarial. La formació contínua ens ajuda a conèixer les noves tècniques de control i gestió vitícola que permetin fer el seu projecte més rendible.

 • Direcció tècnica de projectes.
 • Control i gestió de costos agrícoles.
 • Negociació amb proveïdors.
 • Elaboració i implementació de projectes tècnics.
 • Disseny i replanteig digitalitzat de plantacions.
 • Planificació anual i seguiment del maneig vitícola.
 • Estratègies de prevenció i lluita contra infeccions i plagues.
 • Assessorament tècnic en l'elecció i aplicació de fitosanitaris.
 • Gestió agronòmica en producció integrada i ecològica.
 • Control del rendiment productiu i moment òptim de verema.
 • Implantació de tècniques de traçabilitat.
 • Formació i transferència tècnica de recursos.
 • Auditories i peritatges vitícoles.