Vitícola

Consulting Vitícola

El nostre objectiu és produir una verema de qualitat amb uns costos adequats a cada projecte, utilitzant estratègies de gestió i control tècnic que permetin optimitzar els recursos i rendibilitzar rendibilitzar la viticultura.

Per aquest motiu, VINIC emfatitza el seguiment continuat de les vinyes, aplicant una metodologia de treball basada en el rigor tècnic i pressupostari. L’experiència adquirida al llarg dels anys, tant en noves plantacions com en vinyes de diverses regions vitícoles, ens ajuda a escollir la millor solució segons cada circumstància.

Una estratègia vitícola encertada és el pas indispensable per a l’obtenció d’un raïm de qualitat i un èxit empresarial. La formació contínua ens ajuda a conèixer les noves tècniques de control i gestió vitícola que permetin fer el seu projecte més rendible.

El nostre assessorament vitícola està especialitzat en:

Direcció tècnica de projectes vitícoles.

Transformació a viticultura ecològica i biodinàmica.

Tràmits d’aquisició de drets de plantació de vinya i autoritzacions.

Control i gestió de costos agrícoles.

Negociació amb proveïdors.

Elaboració i implementació de projectes tècnics.

Disseny i replanteig digitalitzat de plantacions.

Planificació anual i seguiment del maneig vitícola.

Estratègies de prevenció i lluita contra infeccions i plagues.

Assessorament tècnic en l’elecció i aplicació de fitosanitaris.

Gestió agronòmica en producció integrada i ecològica.

Implantació i gestió integral de plagues (G.I.P.).

Control del rendiment productiu i moment òptim de verema.

Implantació de tècniques de traçabilitat.

Formació i transferència tècnica de recursos.

Auditories i peritatges vitícoles.

Abrir chat