Financer

Consulting
Financer – Gestió

VINIC consulting coneix la importància de la gestió financera vitivinícola, ja que aquesta engloba les decisions financeres que van des de les més estratègiques en política financera i d’elecció d’inversions, fins a les més purament tècniques de gestió de la tresoreria. L’enfoc financer que VINIC proposa és únic: cercar la millora de la rendibilitat, controlant el risc d’insolvència.

La nostra experiència en dirigir cellers ens ha ensenyat que sense una bona direcció financera, serà insuficient l’obtenció de vins de qualitat per a rendibilitzar el projecte.

Som especialistes en l’elaboració d’estudis de viabilitat econòmica.

Anàlisi del producte:

Costos.

Marges i preus de venda al public.

Anàlisi econòmic – financer:

Plans d’inversió i finançament.

Comptes de resultats i cash flow.

Punts d’equilibri.

Pressupostos de tresoreria.

Balanços de situació.

Fons de maniobra.

Anàlisi de la rendibilitat del projecte.

Ràtio òptims.

Auditories.

Gerència.

Auditories – Gerència:

VINIC Consulting també tramita i gestiona els requisits legals i administratius relacionats amb la implantació de cultius i la gestió de projectes vitivinícoles, amb l’objectiu de proporcionar al client la seguretat i tranquil·litat que ofereix l’acompanyament especialitzat en aquest tipus de procediments legals administratius.

El coneixement especialitzat de les actuacions i processos a seguir, fruit de l’experiència adquirida durant els anys,  proporciona l’agilitat necessària perquè el client pugui focalitzar els seus esforços en la producció i elaboració dels seus vins.

Expedients de plantació i arrancada de vinyes.

Tramitació d’operacions de transferència de drets a autoritzacions de plantació entre viticultors.

Gestió de transferència de drets

Estudis tècnics complementaris (agència de l’aigua, administració pública, organismes oficials, …).

Tramitació d’altes i ampliacions de l’activitat de vinyes i cellers en agricultura ecològica.

Abrir chat